Kursus - Fremtidens Mødekoncept

Fremtidens mødekoncept

Bliv klogere på de vigtigste trends i mødemarkedet

Vores hverdag er under forandring. Vi bliver konstant udfordret af nye impulser, teknologier og måder at arbejde på. Det gælder også, når vi planlægger og afholder møder og events.

På dette kursus lærer du at skabe formål, indhold og værdi i "dine" mødearrangementer. I løbet af 4 moduler bliver du meget klogere på mulighederne i fremtidens arrangementer, så du efter kurset er rustet til at opfylde kravene fra fremtidens mødedeltagere.

Målgruppe

Kurset henvender sig til ledere, mellemledere, leverandører og planlæggere af små og store mødearrangementer samt til dem, der interesserer sig for personlig kommunikation. Netop interaktionen mellem indkøber og sælger under kurset giver bedre forståelse og skaber god værdi for begge parter.

3 af modulerne afvikles fælles, mens modulet ”Planlæggerens funktioner” udelukkende er for planlæggere og modulet ”Mødestedets DNA” udelukkende er for mødesteder/leverandører.

Der undervises efter de nyeste ”Meetovation”-principper og du forsynes med praktiske værktøjer, der gør planlægningen lettere og mere sikker.

Igennem kursusforløbet inviteres brancherelevante gæsteforelæsere til at komme og holde oplæg om relevante temaer.

Hvem står bag?

Kurset Fremtidens Mødekoncept er udviklet i samarbejde mellem Steen Møller og Kursuslex, der i flere end 40 år har arbejdet med udvikling af møder mellem mennesker. Hvad enten det er det ugentlige afdelingsmøde, den store konference eller den årlige firmafest – så er stemning og god planlægning de vigtigste elementer til at skabe det gode møde, der giver størst værdi.

Kursusforløb 

I løbet af 4 moduler bliver du meget klogere på fremtidens møder og events. Du bliver undervist af nogle af  møde- og eventbranchens bedste eksperter, så du efter kurset er godt rustet til at opfylde kravene fra fremtidens mødedeltagere.

Modul 1, den 29. august - Fremtidens mødekoncept
Vi kigger på de vigtigste trends i mødemarkedet. Hvilke forventninger, skaber de til mødekoncepter hos mødeejeren, planneren, deltageren og leverandøren. Hvad kommer det til at betyde for mødebookere og leverandører på kort og lang sigt, og hvordan sikrer du dig, at du er klar til den fremtid?

Modul 2, den 21. september - Kundeforståelse og mødets DNA
Hvordan arbejder du målrettet med mødeformål i forhold til planlægningen af arrangmentet. Hvilken forskel gør det for værdiskabelsen af et møde? For at kunne se det overordnede formål med mødet, kræver det en dybere kundeforståelse helt fra mødeejer til leverandør. Vi arbejder med redskaber til at skabe denne kundeforståelse.

Modul 3, den 10. oktober - Kombiner mødested og formål
Med udgangspunkt i et klart defineret mødeformål bringer vi mødestedet i spil som en integreret del af mødet. Vi kigger på hvordan inddragelsen af et mødesteds muligheder kan understøtte læringen i mødet både ved hjælp af de fysiske rammer og de aktiviteter, man kan lave på mødestedet.

Modul 4a,  den 31. oktober- Planlæggerens funktioner (Kun for planlæggere)
Mange mødeplanlæggere bliver udfordret af ikke at have fuld indsigt i det møde, de skal planlægge. Det gør det sværere at planlægge og skabe ekstra værdi for mødeejeren. Vi giver dig nogle værktøjer, der gør det lettere at få informationer, så du kan skabe endnu bedre møder. Ligeledes arbejder vi med, hvordan disse informationer bringes i spil overfor leverandører, så du får mere ud af dine leverandører.

Modul 4 b, den 1. november -  Mødestedets DNA (Kun for mødesteder)
Du får redskaberne til at give dit eget produkt et eftersyn og finde det eget mødesteds DNA. Er det helt optimalt eller kan du få endnu mere ud af produktet uden dyre investeringer? Hvordan er dit produkt i forhold til dine nærmeste konkurrenter? Hvorfor er dit produkt så meget mere fantastisk end dine konkurrenters? Hvordan kommunikerer du denne forskel til markedet på en relevant måde?

 

Læs hele kursusbeskrivelsen

Undervisere

Steen Møller

Steen Møller

Ejer af firmaet Open the World

Steen Møller har 20 års erfaring fra turistbranchen og 8 år som konsulent.

Med en baggrund i turisme og flere direktørtitler på skuldrene, har han arbejdet med at skabe og sælge oplevelser. Senest som ansvarlig for markedsføring af Business Events hos VisitDenmark og mødekonceptet Meetovation.

Steen har god forståelse for møde- og eventbranchen, samt indsigt og læring fra andre brancher vi kan anvende.
 


Ib Ravn

Ib Ravn

Lektor på Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet. 

Ib Ravn har ledet gruppen "Facilitering af videnprocesser" under forskningsprogrammet "Organisation og Læring".

Han forsker i processer til læring og videndeling på møder, ved konferencer, i netværk og i organisationer.

Ph.D. fra Wharton School of Business ved University of Pensylvania.

Kursussted

Ledernes Mødecenter

Alle moduler foregår i inspirerende møderum i  Ledernes MødeCenter, som ligger centralt i København.

Adresse
Ledernes MødeCenter
Prags Boulevard 45
2300 København S

Læs om Ledernes MødeCenter


datoer

Den 29. august (begge hold)

Den 21. september (begge hold)

Den 10. oktober (begge hold)

Den 31. oktober (planlæggere)

Den 1. november (mødesteder)

Tidspunkt: Alle kursusdage er fra
kl. 9.00-16.00


Pris

Pris Kr. 7.995 Ekskl. moms
for alle 4 moduler.
Prisen omfatter fuld forplejning på kursusdagene.

Efter gennemført kursus udleveres et diplom.

Tilmeld dig?