Fremtidens Mødekoncept - Kursusbeskrivelse

Fremtidens mødekoncept

Kursusbeskrivelse

Generelt er alle kurser/moduler en blanding af oplæg, workshop, dialog, networking og med masser af involvering af deltagerne.

I løbet af 4 moduler bliver du meget klogere på fremtidens møder og events. Du bliver undervist af nogle af  møde- og eventbranchens bedste eksperter, så du efter kurset er godt rustet til at opfylde kravene fra fremtidens mødedeltagere.

Igennem kursusforløbet inviteres brancherelevante gæsteforelæsere til at komme og holde oplæg om relevante temaer.

Modul 1, den 29. august - Fremtidens mødekoncept
Vi kigger på de vigtigste trends i mødemarkedet. Hvilke forventninger, skaber de til mødekoncepter hos mødeejeren, planneren, deltageren og leverandøren. Hvad kommer det til at betyde for mødebookere og leverandører på kort og lang sigt, og hvordan sikrer du dig, at du er klar til den fremtid?

 • Opstart med forventninger, den røde tråd gennem alle kurserne
 • Hvilke trends ser I lige nu og hvad siger trendundersøgelser?
 • Definition af målgrupperne: mødeejer, planner, deltager, leverandør
 • Hvor vigtigt er det at have forståelse for alle målgrupperne før, under og efter?
 • Hvordan skal målgrupperne agere i forhold til disse trends på kort og lang sigt?
 • Hvad kræver det af setup hos målgrupperne?
 • Hvordan passer nuværende mødekoncepter til det, og hvad kan vi forvente, der kommer?
 • Hvordan skal I kunne arbejde med det? Hvad skal der til for I både kan og gør det?
 • Hvad skal jeg bruge disse trends til?

 

Modul 2, den 21. september - Kundeforståelse og mødets DNA
Hvordan arbejder du målrettet med mødeformål i forhold til planlægningen af arrangmentet. Hvilken forskel gør det for værdiskabelsen af et møde? For at kunne se det overordnede formål med mødet, kræver det en dybere kundeforståelse helt fra mødeejer til leverandør. Vi arbejder med redskaber til at skabe denne kundeforståelse.

 • Hurtig forventningsafstemning og den røde tråd fra sidste kursus.
 • Hvordan har vi traditionelt arbejdet med møder hos planner og leverandør?
 • Hvad betyder paradigmeskiftet til formålsfokus? Hvad kan et formål være? Hvilken betydning har det hos målgrupperne? Hvad hvis formålet ikke er klart? At arbejde med delformål
 • Når møder og events bliver et strategisk kommunikationsredskab
 • Hvornår er et møde godt – før og nu? For ejer, planner, deltager og leverandør
 • Hvordan afdækkes formål og kommunikeres gennem alle led?
 • Hvordan bruges formålet i planlægningen og eksekveringen af mødet?
 • Hvordan kan planner og leverandør bedst samarbejde om formålet og delformål?

 

Modul 3, den 10. oktober - Kombiner mødested og formål
Med udgangspunkt i et klart defineret mødeformål bringer vi mødestedet i spil som en integreret del af mødet. Vi kigger på hvordan inddragelsen af et mødesteds muligheder kan understøtte læringen i mødet både ved hjælp af de fysiske rammer og de aktiviteter, man kan lave på mødestedet.

 • Opsamling, forventninger og den røde tråd
 • Konkret arbejde med formål og delformål via cases
 • Psykologi i mødelokalet, hvad får mennesker til at nå et formål
 • Hvordan kan et mødested bakke op om formålet, både fysisk og menneskeligt
 • Hvad ved vi om mødebookeren i dag – Mødebarometer? Hvordan bakker stjerneklassifikationer og afbestillingsregler op om det? Meget kort!
 • Hvad sker der når mennesker involveres aktivt og hvordan kan det bruges til at nå et formål
 • Eksemplificering af brug af mødested og aktiv involvering

 

Modul 4a, den 31. oktober - Planlæggerens funktioner (Kun for planlæggere)
Mange mødeplanlæggere bliver udfordret af ikke at have fuld indsigt i det møde, de skal planlægge. Det gør det sværere at planlægge og skabe ekstra værdi for mødeejeren. Vi giver dig nogle værktøjer, der gør det lettere at få informationer, så du kan skabe endnu bedre møder. Ligeledes arbejder vi med, hvordan disse informationer bringes i spil overfor leverandører, så du får mere ud af dine leverandører.

 • Opsamling, forventninger og den røde tråd
 • Hvordan du finder formålet og hvordan det passer ind i virksomhedens kontekst?
 • Hvordan du internt arbejde med formål før, under og efter mødet for at understøtte og skabe større succes?
 • Hvordan aktiverer du mødestedet og får mest muligt ud af det?
 • Hvad vil mødestedet gerne have og hvordan kan du understøtte det, så du opnår mest muligt?
 • Logistik

 

Modul 4 b, den1. november - Mødestedets DNA (Kun for mødesteder)
Du får redskaberne til at give dit eget produkt et eftersyn og finde det eget mødesteds DNA. Er det helt optimalt eller kan du få endnu mere ud af produktet uden dyre investeringer? Hvordan er dit produkt i forhold til dine nærmeste konkurrenter? Hvorfor er dit produkt så meget mere fantastisk end dine konkurrenters? Hvordan kommunikerer du denne forskel til markedet på en relevant måde?

•    Opsamling, forventninger og den røde tråd
•    Idesalg med fokus på EFU
•    Hvilket udbytte kan I skabe som mødested/venue?
•    Hvad er kernen i udbytte og hvad er så jeres DNA?
•    Med udgangspunkt i jeres DNA, hvem er så jeres konkurrenter og hvad er deres DNA?
•    Hvordan skal du så kommunikere til markedet? Marketing, salg og booking

 

Til Fremtidens Mødekoncept - forside

Kursussted

Ledernes Mødecenter

Alle moduler foregår i inspirerende møderum i  Ledernes MødeCenter, som ligger centralt i København.

Adresse
Ledernes MødeCenter
Prags Boulevard 45
2300 København S

Læs om Ledernes MødeCenter


datoer

Den 29. august (begge hold)

Den 21. september (begge hold)

Den 10. oktober (begge hold)

Den 31. oktober (planlæggere)

Den 1. november (mødesteder)

Tidspunkt: Alle kursusdage er fra
kl. 9.00-16.00


Pris

Pris Kr. 7.995 Ekskl. moms
for alle 4 moduler.
Prisen omfatter fuld forplejning på kursusdagene.

Efter gennemført kursus udleveres et diplom.

Tilmeld dig?