03.04.2020Møde & Event News

Behov for nye tiltag

Læs resuméet af Kursuslex lille analyse blandt mødeplanlæggere for at afdække planlæggernes forventninger til tiden efter krisen.

I ugerne lige efter landet lukkede ned, gennemførte Kursuslex en lille og uvidenskabelig analyse blandt de mødeplanlæggere, der læser vor nyhedsmail. De blev bl.a. spurgt, hvor mange arrangementer, de havde aflyst eller udskudt og om deres fremtidige bekymringer i.f.m. afvikling af møder og konferencer.

Annuleringer for over 20 mio kroner

Rigtig mange arrangementer blev aflyst – ét af de store konferencecentre modtog annulleringer for mere end 20 millioner kroner. Hotellerne og konferencecentrene lukkede ned én efter én, og i skrivende stund er der usikkerhed om, hvor mange der genåbner.

Begrebet ”Afbestillingsgebyr” er blevet drøftet af rigtig mange og der er ingen tvivl om, at man i fremtiden vil fokusere endnu mere på det afsnit i kontrakten med mødestedet.
Mange aflysninger I gennemsnit havde planlæggerne aflyst flere end 5 arrangementer og udskudt lidt flere end 3 arrangementer – af forskellig størrelse.

Variende holdninger til afbestillingsvilkår

Næsten 40% af de adspurgte forventede ikke at modtage faktura for afbestilling, mens 50% fandt det rimeligt at skulle betale afbestillingsgebyr, dog ikke det hele.
De aflyste og udskudte møder skal jo afvikles, for helt ligegyldige var de naturligvis ikke. På spørgsmålet om sommerferie og/eller efterårsferien kunne være nødvendige at inddrage til afvikling af arrangementerne, var der delte meninger, men næsten 20% mente, at de traditionelle ferietidspunkter kunne blive nødvendige at anvende til vigtige mødearrangementer.

Behov for nye tiltag

Ikke overraskende ønsker planlæggerne viden om de tiltag, som møde- og konferencecentrene har foretaget for at minimere risiko for smitte. Og der er ingen tvivl om, at der er sket ændringer i maden, serveringen, gæstekontakten, rengøringen m.m. – og nu er der stort behov for at fortælle, hvad der er sket. Kursuslex følger op på historien og alle de nye tiltag.

Se mere om Kursuslex


?