17.03.2020Møde & Event News

Der kommer flere hjælpepakker

Regeringen har inden for en uge lanceret 3 store erhvervsrettede tiltag. Ifølge cheføkonom i Dansk Erhverv er der mere på vej.

Tiltagene øger i følge Finansministeriet på papiret likviditeten og skaffer lån til trængte virksomheder for mere end 330 mia. kroner. Der pumpes omtrent 4,3 mia. kroner ud i sygedagpengerefusion og lønkompensation og erstattes tab for aflyste arrangementer for yderligere op mod 1 mia. kroner de næste 3 måneder. Men trods de mange tiltag har vi næppe set det sidste, vurderer Tore Stramer, cheføkonom i Dansk Erhverv, hvis medlemmer i hotel-, restaurations-, oplevelses-, transport- og rådgivningsbranchen er blandt de hårdest ramte af krisen.

Ingen kender dybden af hullet

"Regeringen forsøger at sikre, at dansk økonomi kan kravle op af hullet, når alt det her er overstået. Men der er ikke nogen, som ved, hvor dybt hullet for økonomien bliver. Frygten er, at coronakrisen bliver afløst af en gældskrise i erhvervsliv og pengeinstitutter og dermed en økonomisk krise. Vi har ikke set den sidste hjælpepakke endnu. Det er jeg ret overbevist om," siger Tore Stramer.

Undlad fyringer

En aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter sikrer økonomisk hjælp til virksomheder, der er i krise, som følge af coronavirussen. Aftalen indebærer, at virksomhederne får dækket en del af lønudgifterne, hvis de undlader at iværksætte fyringsrunder. Dagen før trepartsaftalen, der bl.a. indebærer, at virksomheder kan få lønkompensation for op til 75 pct. af medarbejdernes løn, regnede Tore Stramer sig frem til, at krisen kan koste op mod 47.000 arbejdspladser af de omtrent 208.000, som er ansat i de værst ramte brancher.

Aftalen forventes af regeringen at holde mindst 70.000 i arbejde. Stramer og bl.a. Danske Bank og Dansk Arbejdsgiverforening er derfor enige i, at aftalen og de to foregående pakker måske kan holde massefyringerne stangen. Kilde: Finans.dk

Se mere om Dansk Erhverv og lønkompensation


?