10.03.2020Møde & Event News

Her får gæsterne en digital velkomst

Kystvejens Konferencecenter er klar med papirløse konferenceoplevelser og styrker den digitale gæsteoplevelse.

Kystvejens Konferencecenter i Grenaa har netop indgået aftale med DigitalGuest, som skal sikre den digitale service og kommunikation med gæsterne før, under og efter deres ophold. DigitalGuest er på 4. år i gang med at digitalisere hotel- og overnatningsbranchen.

Virksomheden var ”first movers” da de i 2016 introducerede det danske marked for den “digitale gæstebog” - en digital version af den gamle, støvede værelsesmappe. En investering i DigitalGuest betyder, at den tidligere værelsesmappe bliver erstattet af en digital version, som samtidig mindsker papirforbruget markant.

Bruges også under konferencen

”Vi har et stort fokus på bæredygtige løsninger i alle vores afdelinger, og det giver derfor også rigtig god mening, at vi nu styrker vores profil yderligere med et samarbejde med DigitalGuest og implementeringen af miljømærket ”Less Paper Certificate” – til glæde for både gæster og miljø,” siger direktør, Laila Qvist fra Kystvejens Konferencecenter.

”Et af vores store fokusområder i udviklingen af vores digitale gæsteoplevelse har været afholdelsen af konferencer, hvor et stort ønske har været at styrke og forbedre særligt mødeoplevelsen. Med det nye tiltag kan mødeledere vælge at benytte vores Digitale Konferencemappe, som kan bestå af mødeprogram, deltagerliste, kontaktinformationer og andre relevante oplysninger. På den måde gør vi det nemmere for både virksomheder og mødeledere, og hjælper dem samtidig til at tænke bæredygtigt,” siger Jonathan Berg Jacobsen, partner og salgsdirektør i DigitalGuest.

Se mere om Kystvejens Konferencecenter


?