19.05.2020Møde & Event News

Hvordan bliver de nye priser?

Kursuslex udsendte i går et lille spørgeskema for at afklare mødeplanlæggernes holdninger til de nye prisaftaler. Du kan svare i dag inden 16.00.

Vil du/I være parat til at betale ekstra for at få tildelt et mødelokale, hvor der er plads til at placere mødedeltagerne med 1-2 meters mellemrum? Kunne du/I være interesseret i at tegne en afbestillingsforsikring på mødearrangementer?

Hvad nu hvis - og hvem skal så betale?

Dette er 2 af de spørgsmål, som indgår i en lille analyse, lavet af Kursuslex for at afklare, hvordan ansvar og prisstruktur bevæger sig hen, nu hvor der kræves mere plads. Og hvor der måske også stadig hersker usikkerhed i forhold til ansvar og regler i fremtiden, hvis arrangementer må aflyses eller udsættes ved en eventuel 2. bølge af virussmitte. Eller fremtidige endnu ukendte epedimier. Foto fra mødelokale i Hotel Søpark.

Besvar analysen onsdag den 20. maj inden kl. 16.00


?