15.02.2021Møde & Event News

København mistede 6 ud af 10 hotelgæster

Hovedstadens hoteller blev hårdest ramt af coronakrisen sidste år, viser tal fra Danmarks Statitik.

De danske hoteller mistede næsten halvdelen af deres gæster i 2020 som følge af coronakrisen, og i København og omegn forsvandt næsten 6 ud af 10 gæster det forgangne år. Det viser Danmarks Statistiks nye overnatningstal for danske hoteller i 2020.

”Grænserne var lukket i store dele af 2020, og der er stort ikke afholdt events og kongresser. Og desværre blev sommeren for hotellerne i særligt de større byer belastet af seksdagesreglen,” siger Jens Zimmer Christensen, formand for hotellernes brancheorganisation Horesta.

Faldet i danske hotelovernatninger påvirker hele turismeværdikæden. Hotelgæster har nemlig et højt døgnforbrug, der også gavner restauranter, forlystelser, detailhandelsbutikker m.v. Det samlede tab af turismeindtægter som følge af færre hotelgæster i 2020 kan opgøres til cirka 22 milliarder kroner, oplyser Horesta.

Fra 9,7 til 3,8 millioner overnatninger
Hovedstadens hoteller har den højeste andel af udenlandske overnatninger og blev derfor hårdest ramt af krisen. Hovedstadsregionens hoteller gik fra 9,7 millioner overnatninger i 2019 til blot 3,8 millioner i 2020.

På tværs af de øvrige regioner lå nedgangen i overnatningstallet, til trods en fornuftig sommer, for mange hoteller på cirka 30 procent.

”De fleste hoteller er ramt af den aktuelle krise, men hovedstaden lider allermest. Krisen kommer på det værst tænkelige tidspunkt, fordi den falder sammen med et kapacitetsboom i København,” siger Jens Zimmer Christensen.

I 2020 var belægningsprocenten i København på bare 26 procent, mens den igennem flere år har ligget tæt på 80 procent.

Ønsker langsigtet plan
Horestas formand efterlyser en langsigtet plan, der kan være med til at understøtte branchen fremadrettet.

”2020 har budt på store tab, og der er stor usikkerhed om efterspørgslen fra internationale gæster, ligesom det er svært at spå om, hvornår møde- og konferencemarkedet kan genoptages. Når restriktionerne er væk, begynder en ny kamp, og der er man politisk nødt til at se på, hvordan man kan hjælpe erhvervet i gang igen,” siger Jens Zimmer Christensen.


?