12.11.2019Møde & Event News

Kragerup Gods henter gæsterne gratis

Som led i at være et CO2-neutralt gods tilbyder godset nu også at hente gæsterne i gratis busser. Det skåner både miljøet og kæler om gæsterne.

I 2012 besluttede godsejer Birgitte Dinesen og godsforvalter Olav Ditlevsen at påbegynde en langsigtet strategi for et mere bæredygtigt gods omfattende landbrug og hotelvirksomhed. Step 1 blev at bygge 6 stk. 3 megawatt vindmøller i 2012, hvilket allerede dengang gjorde CO2-regnskabet positivt.Godsets vindmøller producerer hvert år ca. 50.00.000 kW, hvilket er 100 gange så meget som eget forbrug. Som en del af helhedsplanen indgik et allerede etableret halmfyr, som opvarmer alle godsets bygninger med halm fra markerne.

Gratis bus, kaffe og croissant til godset

Nu tilbyder godset at hente gæsterne samlet i bus, endda uden beregning. Så kan gruppen starte både stemningen og programmet allerede  i bussen, hvor godset giver kaffen og en croissant.

Er man 25 - 39 gæster i bussen, betaler godset halvdelen af busudgiften. Og er man en gruppe på 40 eller flere gæster, betaler Kragerup hele busudgiften. Ifølge Danmarks Statistik & Dansk Persontransport mindskes CO2-udslippet på denne måde med 81% hvilket svarer til 869 kg.

Økologiske råvarer fra egen jord

I 2017 mærkede Kragerup Gods en markant ændring af gæsternes spisevaner i restauranten. Her sås der et øget behov for på sigt at kunne producere økologiske proteinafgrøder. I 2018 startede omlægningen af 200 hektar konventionel landbrugsjord til økologi. Omlægningsfasen er på kun 2 år, men i mellemtiden forpagtes den økologisk jord, hvor der nu dyrkes kikærter, quinoa, gul lupin, hirse, amarant og hestebønner. Disse proteinafgrøder indgår nu i godskøkkenets retter.

Se mere om Kragerup Gods


?