06.01.2020Møde & Event News

Scandic's adm. dir. indtræder i WoCo's bestyrelse

Adm. dir. Søren Faerber afløser Jens Mathiesen, som trådte ud, da han blev koncerndirektør for Scandic Hotels med base i Stockholm.

”Jeg er meget stolt over at indtræde i Wonderful Copenhagens bestyrelse. Turisme er en dansk vækstmotor og direkte afleder af tusindvis af jobs i Hovedstaden. Jeg glæder mig til at bidrage til at styrke Wonderful Copenhagens utrættelige arbejde for at fremme og udvikle turismen i vores hovedstad igennem mine mange år i hotelbranchen. Den erfaring ser jeg frem til at sætte i spil for at sikre de bedste vilkår for balanceret og bæredygtig vækst for Hovedstadens turisme sammen med resten af bestyrelsen,” siger Søren Faerber.

Muligheder på tværs

”Hotelerhvervet er helt centralt for turismen og omvendt. Wonderful Copenhagen arbejder aktivt for at skabe en bæredygtig turismeudvikling og med mange nye hoteller på vej bliver hotelbranchen stadig vigtigere for os og den samlede destination. Søren kommer med betydelige erfaringer inden for hotelverdenen og med stærke personlige kompetencer til at se muligheder på tværs, både fagligt og geografisk. Så vi ser meget frem til, at Søren Faerber indtræder i bestyrelsen,” siger Peter Højland, Bestyrelsesformand Wonderful Copenhagen.

Politiske og ikke-politiske medlemmer

Wonderful Copenhagen er en erhvervsdrivende fond, stiftet i 1992, med egen bestyrelse, hvoraf 6 udpeges politisk og 7 udpeges ikke-politisk. Det fremgår af fondens vedtægter, at der blandt bestyrelsesmedlemmerne skal være repræsentanter tilknyttet Hovedstadsregionens væsentligste aktører i turismeerhvervet og udpegningen sker under hensyntagen til den samlede kompetenceprofil, som skal omfatte bestyrelses- og andre relevante ledelseskompetencer. Endvidere skal der tages hensyn til mangfoldighed i relation til bl.a. erhvervserfaring, alder og køn. Kilde: Pressemeddelelse.

Se mere om Wonderful Copenhagen


?