26.05.2020Møde & Event News

Se hvad mødestederne gør for sikkerheden

På Konference.dk kan du se mødestedernes mange ideer og tiltag for at skabe smittefri møder. Lige fra mad til hygiejne, kaffe og regler.

På Konference.dk kan du som altid se fotos og alle relevante oplysninger om landets mange mødesteder. Nu kan du også se, hvad de enkelte mødesteder har lavet af faste rutiner og ændringer for at minimiere smittefaren ved møderne.

Som eksempel kan du se, hvad østjyske Skanderborg Parks Hotel & Konference har lavet af forholdsregler for forebyggelse af smitte:

Skanderborg Park tager ansvar og følger sundhedsstyrelsens anbefalinger for forebyggelse af smitte. Derudover har hotellet igangsat følgende tiltag:  

-  Alle smiler og hilser pænt, men der gives ikke håndtryk eller kram
-  Medarbejdere med symptomer på sygdom bliver hjemme.
-  Alle dørhåndtag og gelændere bliver sprittet af flere gange dagligt

-  Alle toiletter rengøres og sprittes af flere gange dagligt.
-  Alt teknisk udstyr som pc’er, mikrofoner etc. sprittes af efter hvert brug.
-  Der er ”hold afstand” markeringer ved receptionsskranken og kaffeautomater.

-  Kaffe fra kande placeres ved hvert lokale, til eget hold, så man ikke deler med øvrige konferencedeltagere. Kander sprittes af ved hver påfyldning.
-  Maden portionsanrettes til hver enkelt gæst.
-  Gæsterne placeres i restauranten med større afstand mellem hinanden

-  Frokosten kan blive bragt til mødelokalet i stedet for restauranten. Alternativt udendørs hvis vejret tillader det.
-  Vand i lokalerne bliver fra termokande, og de sprittes af ved hver påfyldning.  
-  Der er lavet nye bordopstillingsplaner, så myndighedernes anbefalinger også overholdes i mødelokalerne

-  Der er håndsprit i alle lokaler, ved kaffestationer, på toiletter og i fællesområder.  
-  Der er skiltning fra sundhedsstyrelsen med de gode hygiejneråd
-  Rengøringen bruger engangshandsker og skifter til nye ved hvert værelsesskift.

Se mødesteder som har taget særlige hensyn til Corona-krav


?