10.11.2020Møde & Event News

Vær med i nyt forskningsprojekt om grøn turisme

Der mangler konkret viden om, hvordan det egentlig går med den grønne omstilling i danske turismevirksomheder.

Grøn omstilling og bæredygtig turisme er ikke til at komme udenom, når vi taler fremtidens turisme. Heller ikke i en Corona-tid. Men branchen mangler et samlet overblik over de udfordringer, som turismevirksomhederne står overfor i den grønne omstilling, samt hvilke tiltag og muligheder, der kan fremme udviklingen. Det skal et nyt forskningsprojekt under Landdistriktspuljen nu råde bod på.

Projektet drives af 3 forskere fra Aalborg Universitet sammen med partnerne Destination Himmerland, Destination Sønderjylland og VisitNordsjælland. I de 3 regioner inviterer man nu lokale aktører til at gøre os klogere på bæredygtighed.

Virksomhederne skal udfylde et spørgeskema, og nogle af virksomhederne vil også blive inviteret til at deltage i et interview – enten personligt eller på telefon.

Til gengæld vil virksomhederne få indblik i nye løsninger og muligheder ved at deltagele. Hvad bliver der gjort andre steder? Hvilke løsninger har andre fundet? Hvordan arbejder vi med det, så både erhvervsbrugerne og turisterne kan mærke, at der bliver gjort noget?

Deltag i spørgeundersøgelsen


?